Hva er en ICO?

[et_social_share]

ICO står for «inital coin offering» og referer til salget av digitale tokens, og benyttes oftest av selskaper i oppstartsfase for å samle inn kapital.

Prosjektet eller selskapet utsteder sin egen digitale token, også kalt kryptovaluta, og selger denne til de som deltar i ICO’en i bytte mot vanligvis bitcoin eller ethereum. På denne måten kan en ICO likne mye på en IPO (initial public offering) i den tradisjonelle verden, men skiller seg ved å gi de som finansierer prosjektet tokens istedetfor eierskap i selskapet i form av aksjer.

Det er to hovedgrunner til at personer vil være interessert i å finansiere et selskap på denne måten.

  1. Tokenen har en konkret funksjon. Den kan gi eieren tilgang til en applikasjon eller tjeneste som utvikles, eller representere retten til å motta en andel av overskuddet fra selskapet.
  2. Spekulering i pris, og at det vil være mulig å selge tokenen til en høyere pris på et senere tidspunkt.

Først og fremst er det punkt 2 nevnt over som er hovedgrunnen til at de fleste personer har ønske om å delta i en ICO i dag. Som regel vil det være mulig å omsette slike tokens på en børs kort tid etter at salget er avsluttet. De som ikke hadde mulighet til å investere i første omgang har nå mulighet til å kjøpe tokens direkte fra andre personer på et åpent marked.

Oversikt over noen av de største ICO’ene målt i amerikanske dollar i 2017.

Tidslinje for ICO’er

De første salgene av digitale tokens fant sted i 2014. I løpet av dette året samlet syv prosjekter inn totalt $30 millioner, hvor ethereum representerte den største folkefinansieringen med over $18 millioner som ble samlet inn.

Året etter var det betydelig mindre aktivitet, kanskje mye på grunn av bitcoins fall i pris i 2014 og dalende interesse for kryptovaluta og blockchain generelt. Augur ble med i overkant av $5 millioner den mest suksessfulle ICO’en dette året hvor kun totalt $9 milloner ble samlet inn.

I 2016 derimot så vi en betraktelig fornyet interesse for salg av digitale tokens igjen. Totalt 43 salg førte til at hele $256 millioner ble samlet inn dette året, inkludert kjente prosjekter som Waves, Iconomi, Golem og Lisk. Kanskje den mest kjente hendelsen fra dette året var da The DAO samlet inn hele $156 millioner, men kort tid etter ble utsatt for hackerangrep og ether verdsatt til rundt $60 millioner forsvant i hendene til hackeren. Dette førte til total kollaps av prosjektet, og en senere hard fork av ethereum førte til en splittelse av blockchainen.

2017 var året da ICO’er, kryptovaluta og blockchain virkelig så en voldsom vekst i interesse og tilstrømming av kapital fra alle kanter av verden. Hele 342 salg av digitale tokens fant sted dette året, og mer enn $5.4 milliarder ble samlet inn. Mot slutten av året og på høyden av denne boblen, og i starten av 2018, var vi vitne til svært mange prosjekter som ble finansiert med beløp langt over $10 millioner i løpet av bare få sekunder. Folk over hele verden så på ICO’er som en måte å doble eller triple pengene sine over natten, og investerte i tilnærmet alt som virket forlokkende og var hypet opp i sosiale medier som Twitter.

Som følge av dette så vi flere myndigheter over hele verden komme med uttalelser om slike salg av digitale tokens, eller i verste fall forby det. Amerikanske Securites and Exchange Commission (SEC) uttalte i 2018 at svært mange, hvis ikke de fleste, salgene av digitale tokens vil falle under kategorien «securities», og vil med det kunne få store konsekvenser for selskapet som står bak folkefinansieringen. Av denne grunn så har de fleste ICO’er ekskludert personer fra enkelte land som USA, Kina og Sør-Korea for å unngå søksmål og konflikter med myndigheter i fremtiden.

Tiden fremover

Selv om både bitcoin og hele kryptovalutamarkedet har opplevd en nedtur og nær kollaps i 2018, fortsetter selskaper over hele verden å finansiere prosjekter gjennom salg av digitale tokens. Med økt konkurranse i markedet og mer sofistikerte investorer kan vi forvente at suksessfulle prosjekter vil holde høyere kvalitet enn det vi har sett tidligere.

Det blir og spennende å følge med på hvordan myndigheter over hele verden vil regulere dette. I Norge har vi så langt ikke hørt stort fra myndighetene, noe som kanskje skyldes at svært få selskaper som har utstedt digitale tokens har tilholdssted her. Den største interessen over hele verden er rettet mot SEC og hvordan myndighetene i USA vil regulere ICO’er i tiden fremover.

[et_social_share]

- Finn ut hva du skylder i skatt!

Eier du kryptovaluta?

Mest populære

Skatteregler bitcoin og kryptovaluta 2020

Sist oppdatert: 9. februar 2020 Denne guiden går igjennom skatteregler for bitcoin og kryptovaluta...

Bitcoin og robothandel | Er det mulig å trade og tjene penger mens man sover?

Bitcoin trading bots, eller robothandel, har fått mye oppmerksomhet fra kryptotradere det siste året. Mulighet for automatiserte handelssignaler, 24/7 trading, og nesten...

Skatteparadiser for kryptovaluta | Til disse landene kan du unngå å betale skatt

Enten du liker det eller ikke, alle i Norge må betale skatt av gevinster fra kryptovaluta. Likevel er det faktisk noen få...

Bitcoin vs. Bitcoin Cash | Hva er forskjellen?

Helt siden bitcoin så dagens lys for 10 år siden har det vært mange diskusjoner rundt hvorvidt teknologien kan skalere effektivt. Et...
Share This